Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

Dit item is verlopen op 20-08-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: kappen Alnus glutinusa
Locatie: Dr. Ottenstraat ongen. Simpelveld
Datum ontvangst: 18 juli 2019
Dossiernummer: 118154
Voor: legalisatie dakkapel voorzijde vergroten en plaatsen achterzijde
Locatie: Vlengendaal 35, 6351 HB Bocholtz
Datum ontvangst: 20 juli 2019
Dossiernummer: 118338
Voor: realiseren afvoerpijp langs zijgevel
Locatie: Min. Ruijsstraat 14a, 6351 CK Bocholtz
Datum ontvangst: 23 juli 2019
Dossiernummer: 118427
Voor: kappen wilg
Locatie: Hoogenbergervoetpad ongen. Simpelveld
Datum ontvangst: 24 juli 2019
Dossiernummer: 118470
Voor: bouwen woonhuis
Locatie De Pomerio 10, 6351 EK Bocholtz
Datum ontvangst: 30 juli 2019
Dossiernummer: 118690
Voor: bouwen garage
Locatie: Romeinenstraat 10, 6369 CG Simpelveld
Datum ontvangst: 31 juli 2019
Dossiernummer: 118697

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.