Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

Dit item is verlopen op 21-08-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor:   Restauratie casco
Locatie  Molsberg 96, 6369 GP Simpelveld
Datum ontvangst: 27 juli 2018
Dossiernummer   96889
Voor: Aanleg inrit
Locatie: Brewersstraat 28, 6369 EN Simpelveld
Datum ontvangst: 26 juli 2018
Dossiernummer:  101480
Voor: uitbreiden woonhuis
Locatie: De Slag 27, 6351 GW Bocholtz
Datum ontvangst:  30 juli 2018
Dossiernummer: 101490
Voor: Plaatsen grondkering
Locatie: Rolduckerweg 2b, 6369 GT Simpelveld
Datum ontvangst: 1 augustus 2018
Dossiernummer:   101518
Voor: Aanleg inrit
Locatie: Romeinenstraat 1, 6369 CE Simpelveld
Datum ontvangst: 1 augustus 2018
Dossiernummer: 101540
Voor: Kappen drie fraxinus excelsior
Locatie: Bosschenhuizerweg ongen. te Simpelveld
Datum ontvangst: 6 augustus 2018
Dossiernummer: 101652

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.