Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

Dit item is verlopen op 22-08-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor Legalisatie balkons achterzijde
Locatie Stationstraat 17, 6369 VG Simpelveld
Datum ontvangst 18 juli 2017
Dossiernummer 83458
Voor Nieuwbouw loods
Locatie Heiweg 171, 6351 HP Bocholtz
Datum ontvangst 21 juli 2017
Dossiernummer 83632
Voor Nieuwbouw bedrijfspand
Locatie Waalbroek ongen. te Simpelveld
Datum ontvangst 21 juli 2017
Dossiernummer 83640
Voor Verbreden inrit
Locatie Jacobusstraat 1, 6351 LD Bocholtz
Datum ontvangst 26 juli 2017
Dossiernummer 83811
Voor Realiseren erfafscheiding
Locatie Jacobusstraat 26, 6351 LC Bocholtz
Datum ontvangst 30 juli 2017
Dossiernummer 84042
Voor Realiseren Bed & Breakfast
Locatie Kloosterstraat 17, 6369 AA Simpelveld
Datum ontvangst 7 augustus 2017
Dossiernummer 73859

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.