Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

Dit item is verlopen op 23-08-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

Voor nieuwbouw buitenberging
Locatie Vlengendaal 16, 6351 HD Bocholtz
Verzenddatum 25 juli 2016
Dossiernummer 66071
Voor kappen van 3 lindebomen
Locatie Waalbroek 1, 6369 TE Simpelveld
Verzenddatum 1 augustus 2016
Dossiernummer 67445

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.