Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

Dit item is verlopen op 17-09-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor onderhoud kozijnen, gevel en dak
Locatie Stationstraat 20-22, 6369 VJ Simpelveld
Datum ontvangst 18 juli 2016
Dossiernummer 67619
Voor realiseren overkapping
Locatie Aretsbosweg 13, 6351 JN Bocholtz
Datum ontvangst 26 juli 2016
Dossiernummer 67931
Voor legaliseren splitsing woonhuis
Locatie Vlengendaal 36, 36a en 36b, 6351 HD Bocholtz
Datum ontvangst 1 augustus 2016
Dossiernummer 68080
Voor kappen fraxinus excelsior
Locatie hoek Pulsterstraatje - Sweijersgewanden in Simpelveld
Datum ontvangst 3 augustus 2016
Dossiernummer 68213
Voor uitbreiden woonhuis
Locatie Deus 8, 6369 GA Simpelveld
Datum ontvangst  5 augustus 2016
Dossiernummer 68563

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.