Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

Dit item is verlopen op 20-08-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van een carport

Locatie: Kerkeveld 32 te 6351 LA Bocholtz
Datum ontvangst: 16 juli 2015
Dossiernummer: 48300

Voor: kappen acer

Locatie: Stevensweg 9 6351 AV Bocholtz
Datum ontvangst: 28 juli 2015
Dossiernummer: 51776

Voor: legalisatie gebruik vakantiewoningen voor permanente bewoning

Locatie: Irmstraat 55 a t/m d 6369 VM Simpelveld
Datum ontvangst: 28 juli 2015
Dossiernummer: 51831

Voor: het aanbrengen van gevelbelettering met LED-verlichting

Locatie: Markt 1 6369 AH Simpelveld
Datum ontvangst: 5 augustus 2015
Dossiernummer: 52130

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.