Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

Dit item is verlopen op 21-08-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


• Voor  : het verbouwen van het woonhuis
  Locatie  : St. Remigiusstraat 28, 6369 EM Simpelveld
  Datum ontvangst : 22 juli 2014
  Dossiernummer : 34924

• Voor  : het kappen van een boom
  Locatie  : plantsoen achter Crocusstraat 28 te Bocholtz
  Datum ontvangst : 25 juli 2014
  Dossiernummer : 35044

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.