Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 31

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 31

Dit item is verlopen op 05-08-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor                      : Melding brandveilig gebruik

Locatie                   : Markt 2, 6369 AH Simpelveld

Datum ontvangst   : 9 juli 2020

Dossiernummer     : 136885

Voor                       : Plaatsen airco-unit

Locatie                   : Anselmusstraat 1, 6369 SX Simpelveld

Datum ontvangst   : 13 juli 2020

Dossiernummer     : 136895

Voor                       : Plaatsen palen tbv camerabeveiliging zonnepark

Locatie                   : Preutersweg ongenummerd Bocholtz

Datum ontvangst   : 16 juli 2020

Dossiernummer     : 136977

Voor                       : Plaatsen airco-un

Locatie                   : Bocholtzerweg 14d, 6369 TG Simpelveld

Datum ontvangst   : 21 juli 2020

Dossiernummer     : 137283

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.