Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 30

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 30

Dit item is verlopen op 29-07-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : realiseren van een erfafscheiding  voorzijde woning
 Locatie : Baaksstraat 25 te 6369 HG Simpelveld
Datum ontvangst : 7 juli 2020
Dossiernummer : 136486

• Voor : wijzigen bestemming en verbreden inrit
Locatie : Dr. Ottenstraat 9 6369 VP Simpelveld
Datum ontvangst : 1 juli 2020
Dossiernummer : 136646

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.

.