Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 30

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 30

Dit item is verlopen op 31-07-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: plaatsen van een weg-/veldkruis
Locatie: hoek Rouwkoulerweg/Helweg te Bocholtz
Datum ontvangst   : 25 juni 2019
Dossiernummer     : 117822

Voor  verbouwen woonhuis
Locatie: Baneheide 45a, 6353 AK Baneheide
Datum ontvangst   : 9 juli 2019
Dossiernummer     : 117824

Voor: plaatsen windschermen en vervangen lichtreclame
Locatie: Wijngracht 9,  6351 HJ Bocholtz
Datum ontvangst: 11 juli 2019
Dossiernummer     : 117874

Voor: Aanleg halfverharding en wijzigen gebruik garage
Locatie Prickart 41, 6351 AE Bocholtz
Datum ontvangst   : 15 juli 2019
Dossiernummer     : 118004

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.