Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 30

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 30

Dit item is verlopen op 02-08-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:


•   Voor        : Realiseren dakkapel voorzijde
    Locatie        : Huls 40 6369 EW Simpelveld
    Datum ontvangst    : 07-07-2017
    Dossiernummer    : 83160

•   Voor        : Vervangen dak
    Locatie        : Steenberg 52 6351 AT Bocholtz
    Datum ontvangst    : 10-07-2017
    Dossiernummer    : 83165


•   Voor        : Kappen pruimenboom
    Locatie        : Parklaan ongen. te Simpelveld
    Datum ontvangst    : 12-07-2017
    Dossiernummer    : 83192

•   Voor        : Legaliseren hondensalon aan huis
    Locatie        : Bocholtzerweg 7 te 6369 TG Simpelveld
    Datum ontvangst    : 10-07-2017
    Dossiernummer    : 83213

•   Voor        : aanleggen in-/uitrit
    Locatie        : Clara Feystraat 13 te 6369 TG Simpelveld
    Datum ontvangst    : 20-07-2017
    Dossiernummer    : 83382

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045