Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 2

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 2

Dit item is verlopen op 17-01-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor het kappen van een boom
Locatie Molsberg 8, 6369 GN Simpelveld
Datum ontvangst 16 december 2016
Dossiernummer  74291
Voor bouwen garage/berging
Locatie     Verzetstraat 36, 6369 CW Simpelveld
Datum ontvangst 23 december 2016
Dossiernummer  74455
Voor  legalisatie uitbreiden woning
Locatie     St. Nicolaasstraat 33, 6369 XM Simpelveld
Datum ontvangst 29 december 2016
Dossiernummer  74613
Voor  realiseren dakkapel voorzijde
Locatie   Lazaristenstraat 2, 6351 ME Bocholtz
Datum ontvangst  21 december 2016
Dossiernummer  74616

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.