Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 2

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 2

Dit item is verlopen op 21-01-2016.
ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor realiseren overkapping
Locatie Persoonstraat 8, 6351 EM Bocholtz
Datum ontvangst 23 december 2015
Dossiernumemr 58305
Voor vervangen luifel bij voordeur
Locatie Bernhardstraat1, 6351 AX Bocholtz
Datum ontvangst 4 januari 2016
Dossiernummer 58509
Voor

het uitbreiden en aanpassen van stal 3, het uitbreiden van stal 4 met  kantoor/kantine/douchegelegenheid personeel en magazijn met kelder en het uitbreiden van stal 8 inclusief het aanleggen van 10 m bestrating over de lengte van het perceel

Locatie

Baneheide 28, 6353 AL Baneheide

Datum ontvangst 4 januari 2016
Dossiernummer 58540

Tegen de aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen, telefoon 14 045.