Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 2

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 2

Dit item is verlopen op 14-01-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


• Voor  : werkzaamheden aan het talud
  Locatie  : Verzetstraat – Hulsbergweg te Simpelveld
  Datum ontvangst : 22 december 2014
  Dossiernummer : 41171

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.