Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 29

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 29

Dit item is verlopen op 24-07-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor : het kappen van een boom
Locatie: Baneheiderweg 7, 6351 JP Bocholtz
Datum ontvangst   : 2 juli 2019
ossiernummer     : 117319

Voor: realiseren dakkapel voorzijde
Locatie : Jacobusstraat 1, 6351 LD Bocholtz
Datum ontvangst   : 3 juli 2019
Dossiernummer     : 117462

Voor: verbouwen woning
Locatie: Pleistraat 2a, 6369 AJ Simpelveld
Datum ontvangst   : 3 juli 2019
Dossiernummer     : 117593

Voor: kappen Fraxinus excelsior
Locatie : Oude Simpelvelderweg ongen.  Simpelveld
Datum ontvangst   : 4 juli 2019
Dossiernummer     : 117615

Voor: kappen Fraxinus excelsior
Locatie: Akerveldweg ongenummerd Simpelveld
Datum ontvangst   : 4 juli 2019
Dossiernummer     : 117796

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.