Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning week- 29

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning week- 29

Dit item is verlopen op 25-07-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : het kappen van een boom
  Locatie : hoek St. Remigiusstraat-St. Georgestraat te Simpelveld
  Datum ontvangst : 4 juli 2018
  Dossiernummer : 100541

• Voor : uitbreiden woonhuis en aanbouw garage
  Locatie : Rolduckerweg 13 6369 GS Simpelveld
  Datum ontvangst : 10 juli 2018
  Dossiernummer : 100578

• Voor : realiseren (dak)terras
  Locatie : Stationstraat 23c 6369 Simpelveld
  Datum ontvangst : 11 juli 2018
                                                     Dossiernummer : 100580

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen: 045 544 83 83.