Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 29

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 29

Dit item is verlopen op 26-07-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•   Voor        : nieuwbouw garage
    Locatie        : Bongaarderweg 1 6351 CX Bocholtz
    Datum ontvangst    : 28 juni 2017
    Dossiernummer    : 82908

•   Voor        : wijzigen voorgevel
    Locatie        : Pleistraat 4-6 6369 AJ Simpelveld
    Datum ontvangst    : 3 juli 2017
    Dossiernummer    : 82997

•   Voor        : realisatie herstelzorg
    Locatie        : Kloosterstraat 68 6369 AE Simpelveld
    Datum ontvangst    : 27 juni 2017
    Dossiernummer    : 82995

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045
.