Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning week- 29

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning week- 29

Dit item is verlopen op 27-07-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor  uitbreiding woonhuis                               
Locatie St. Nicolaasstraat 2 6369 XN Simpelveld
Datum ontvangst 09-07-2016
Dossiernummer 51517


Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045