Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 29

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 29

Dit item is verlopen op 06-08-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


• Voor  : kappen van een boom
  Locatie  : Kloosterstraat 68 6369 AE Simpelveld
  Datum ontvangst : 07-07-2014
  Dossiernummer : 34180

• Voor  : uitbreiden woning/verhogen dak
  Locatie  : Persoonstraat 35 6351 EL Bocholtz
  Datum ontvangst : 08-07-2014
  Dossiernummer : 31640
 

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.