Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 28

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 28

Dit item is verlopen op 18-07-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : de herontwikkeling van de voormalige basisschool St. Jozef tot  appartmentencomplex
  Locatie : Kloosterstraat 66 te 6369 AE Simpelveld
  Datum ontvangst : 29 juni 2018
  Dossiernummer : 100236

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.