Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 28

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 28

Dit item is verlopen op 20-07-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor plaatsen zonnepanelen op dak achterzijde 
Locatie Kanthuisstraat 29 te 6369 SM Simpelveld
Datum Ontvangst 6 juli 2016
Dossiernummer 66944


Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045