Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 28

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 28

Dit item is verlopen op 16-07-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•    Voor        : Realiseren aanbouw en dakkapel
     Locatie        : Baaksstraat 39, 6369 HG Simpelveld
    Datum ontvangst    : 29-06-2015
    Dossiernummer    : 46185

•    Voor        : aanpassen pinbox
     Locatie        : Parklaan 1, 6369 AX Simpelveld
    Datum ontvangst    : 09-06-2015
    Dossiernummer    : 49205

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045