Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 28

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 28

Dit item is verlopen op 17-07-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


• Voor  : legalisatie verbouwen woning
  Locatie  : Rodeput 12 6369 SP Simpelveld
  Datum ontvangst : 23-06-2014
  Dossiernummer : 33724

• Voor  : bevestiging spandoekframes aan brugleuning
  Locatie  : Nijswillerweg ongen. Simpelveld
  Datum ontvangst : 26-06-2014
  Dossiernummer : 30844

• Voor  : verbouwen woonhuis
  Locatie  : St. Remigiusstraat 4 te 6369 EM Simpelveld
  Datum ontvangst : 25-06-2014
  Dossiernummer : 27536

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.