Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 27

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 27

Dit item is verlopen op 08-07-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Kappen Robinia pseudoacacia
  Locatie : Seringenstraat ongenummerd Bocholtz
  Datum ontvangst : 16 juni 2020
  Dossiernummer : 135149

• Voor : Kappen Acer campestre
  Locatie : Schoolstraat 30, 6351 EJ Bocholtz
  Datum ontvangst : 12 juni 2020 
  Dossiernummer : 135172

• Voor : Plaatsen erfafscheiding
  Locatie : Romeinenstraat 1, 6369 CE Simpelveld
  Datum ontvangst : 17 juni 2020
  Dossiernummer : 135363

• Voor : Realiseren inrit
  Locatie : Overhuizerstraat 1, 6351 BE Bocholtz
  Datum ontvangst : 19 juni 2020
  Dossiernummer : 135470

• Voor : Uitbreiden woonhuis
  Locatie : Molsberg 30, 6369 GN Simpelveld 
  Datum ontvangst : 19 juni 2020
  Dossiernummer : 135532

• Voor : Plaatsen airco-unit
  Locatie : Pannisserweide 13, 6369 GW Simpelveld 
  Datum ontvangst : 24 juni 2020
  Dossiernummer : 135661

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen: 045 544 83 83.