Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 27

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 27

Dit item is verlopen op 10-07-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

• Voor : Kappen 19 bomen
  Locatie : Schoolstraat 40 6351 EJ Bocholtz
  Datum ontvangst : 17 juni 2019
  Dossiernummer : 116602

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.