Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 27

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 27

Dit item is verlopen op 11-07-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: legalisatie schutting
Locatie: Steenberg 7, 6351 AP Bocholtz
Datum ontvangst: 25 juni 2018
Dossiernummer: 99707
Voor: renovatie dak schuur en herinrichting plein
Locatie: Rodeput 17, 6369 SN Simpelveld
Datum ontvangst : 25 juni 2018
Dossiernummer: 99731

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.