Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 27

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 27

Dit item is verlopen op 12-07-2017.


Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor legalisatie erfafscheding/toegangspoorten                 
Locatie Rodeput 12, 6369 SP Simpelveld
Datum ontvangst 21-06-2017
Dossiernummer 82276

 

Voor vernieuwen dakbedekking met isolatie                                                                                             
Locatie Oranjeplein 10, 6369 VD Simpelveld
Datum ontvangst 23-06-2017
Dossiernummer 82427

 

Voor plaatsen schutting/erfafscheiding                                               
Locatie Grachtstraat 17, 6369 AL Simpelveld
Datum Ontvangst 21-06-2017
Dossiernummer 82515

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.