Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 27

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 27

Dit item is verlopen op 13-07-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor het aanpassen van de voorgevel
Locatie Dr. Poelsplein 25 te 6369 AT Simpelveld
Datum ontvangst 14 juni 2016
Dossiernummer 66488

Voor het aanpassen van de fundering van de kelder          
Locatie St. Remigiusstraat 4 te 6369 EM Simpelveld
Datum 14 juni 2016
Dossiernummer 66518

Voor  het kappen van een Fraxinus excelsior   
Locatie tegenover Bouwensstraat 23 te Simpelveld
Datum 29 juni 2016
Dossiernummer 66585

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.