Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 27

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 27

Dit item is verlopen op 09-07-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

•    Voor        : uitbreiden woning
     Locatie        : Bombaard 19 6351 MA Bocholtz
    Datum ontvangst    : 18-06-2015
    Dossiernummer    : 47857

•    Voor        : uitbreiden winkel
     Locatie        : Kloosterstraat 29/31 6369 AA Simpelveld.
    Datum ontvangst    : 18-06-2015
    Dossiernummer    : 21995

•    Voor        : kappen wilde kers
     Locatie        : Bouwensstraat 10 6369 BG Simpelveld.
    Datum ontvangst    : 18-06-2015
    Dossiernummer    : 49829

•    Voor        : realiseren bedrijf aan huis
     Locatie        : Min. Ruijsstraat 42 6351 CK Bocholtz
    Datum ontvangst    : 24-06-2015
    Dossiernummer    : 49955

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kunt u bellen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.