Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 27

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 27

Dit item is verlopen op 10-07-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


• Voor  : kappen drie bomen
  Locatie  : Grispenplein 1 6369 EP Simpelveld
  Datum ontvangst : 24-06-2014
  Dossiernummer : 33667

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.