Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 26

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 26

Dit item is verlopen op 01-07-2020.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Realiseren overkapping
Locatie : Emmastraat 27, 6351 CT Bocholtz
Datum ontvangst : 8 juni 2020
Dossiernummer : 134713

• Voor : Aanpassen erfafscheiding
Locatie : Jacobusstraat 26, 6351 LC Bocholtz
Datum ontvangst : 8 juni 2020
Dossiernummer : 134736

• Voor : Wijzigen gevelopbouw 
Locatie : Pleistraat 2a, 6369 AJ Simpelveld
Datum ontvangst : 10 juni 2020
Dossiernummer : 134774

• Voor : Vernieuwen kozijnen, paneel en deur
Locatie : Groeneboord 45, 6351 EC Bocholtz
Datum ontvangst : 2 juni 2020
Dossiernummer : 134921

• Voor : Kappen 2 bomen
Locatie : Aretsbosweg ongen. Bocholtz (naast tennishal)
Datum ontvangst : 11 juni 2020
Dossiernummer : 135028

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.