Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 26

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 26

Dit item is verlopen op 03-07-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : wijzigen zijgevel tandartspraktijk
  Locatie : Markt 3 te 6369 AH Simpelveld
  Datum ontvangst : 03-06-2019
  Dossiernummer : 116247

• Voor : vernieuwen terreinverlichting
  Locatie : Aretsbosweg 13 6351 JN Bocholtz
  Datum ontvangst : 06-06-2019
  Dossiernummer : 116290

• Voor : verbouwen pand
  Locatie : Wilhelminastraat 22 6351 GN Bocholtz
  Datum ontvangst : 06-06-2019
  Dossiernummer : 116312

• Voor : nieuwbouw appartementencomplex
  Locatie : Kloosterstraat 66 6369 AE Simpelveld
  Datum ontvangst : 07-06-2019
  Dossiernummer : 116329

• Voor : Wijzigen bestemming
  Locatie : Schoolstraat 30 6351 EJ Bocholtz
  Datum ontvangst : 14-06-2019
  Dossiernummer : 116483

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.