Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 26

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 26

Dit item is verlopen op 05-07-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor  legalisatie plaatsen tuinafscheiding                                
Locatie             Pater Damiaanstraat 2, 6369 SV Simpelveld
Datum ontvangst 14 juni 2017
Dossiernummer 81994
Voor  legalisatie plaatsen tuinhuis                                 
Locatie  Pater Damiaanstraat 2, 6369 SV Simpelveld
Datum ontvangst 14 juni 2017
Dossiernummer 81996
Voor legalisatie vervangen luifel                               
Locatie  St. Georgestraat 13, 6369 SV Simpelveld
Datum ontvangst 16 juni 2017
Dossiernummer 82055
Voor aanleg inrit                              
Locatie  Brewersstraat 20, 6369 EN Simpelveld 
Datum ontvangst 19 juni 2017
Dossiernummer 82104
Voor kappen drie bomen                                   
Locatie  Rodeput ongen. (driehoek) Simpelveld
Datum ontvangst 19 juni 2017
Dossiernummer 82142

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.