Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 26

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 26

Dit item is verlopen op 06-07-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor nieuwbouw buitenberging
Locatie Vlengendaal 16, 6351 HD Bocholtz
Datum ontvangst 16 juni 2016
Dossiernummer 66071
Voor legalisatie kelder onder aanbouw
Locatie St. Nicolaasstraat 9, 6369 XM Simpelveld
Datum ontvangst 20 juni 2016
Dossiernummer 66089

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.