Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 26

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 26

Dit item is verlopen op 02-07-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•    Voor        : bouwen garage
     Locatie        :Vincentiusstraat 1 6351 LE Bocholtz
    Datum ontvangst    : 08-06-2015
    Dossiernummer    : 46924

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.