Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 26

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 26

Dit item is verlopen op 03-07-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


• Voor  : het verplaatsen van de schutting
  Locatie  : Rosaliestraat 23 te 6351 LG Bocholtz
  Datum ontvangst : 12 juni 2014
  Dossiernummer : 33308

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.