Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 25

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 25

Dit item is verlopen op 24-06-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Plaatsen airco-unit
 Locatie : Stampstraat 43A 6369 BA Simpelveld
Datum ontvangst : 29 mei 2020
Dossiernummer : 134399

• Voor : Plaatsen medicijn uitgifte automaat
 Locatie : Kloosterstraat 61 6369 AB Simpelveld
Datum ontvangst : 2 juni 2020
Dossiernummer : 134452

• Voor : Wijzigen voorgevel t.o.v. verleende vergunning
 Locatie : Wilhelminastraat 22 6351 GN Bocholtz
Datum ontvangst : 3 juni 2020
Dossiernummer : 134477

• Voor : Kappen berk
 Locatie : Oude Simpelvelderweg ongenummerd bij brug N281
Datum ontvangst : 4 juni 2020
Dossiernummer : 134490

• Voor : Kappen Salix alba
 Locatie : Dorpstraat ongenummerd (voormalig terrein Creusen) Simpelveld
Datum ontvangst : 3 juni 2020
Dossiernummer : 134511

• Voor : Plaatsen airco-unit
 Locatie : Steenberg 5 6351 AP Bocholtz
Datum ontvangst : 4 juni 2020
Dossiernummer : 134522

• Voor : Plaatsen e-laadpunt
 Locatie : Laurenthof 7 6369 BM Simpelveld
Datum ontvangst : 6 juni 2020
Dossiernummer : 134541

• Voor : Dakkapel voorzijde woning
 Locatie : Baaksstraat 43 te 6369 HG Simpelveld
Datum ontvangst : 9 juni 2020
Dossiernummer : 134699

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383