Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week-25

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week-25

Dit item is verlopen op 27-06-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : realiseren entree aan straatzijde 
  Locatie : Reinert 3, 6351 HK Bocholtz
  Datum ontvangst : 07-06-2018
  Dossiernummer : 92611

• Voor : uitbreiden woonhuis met aanbouw en dakuitbreiding 
  Locatie : Kloosterstraat 56, 6369 AE Simpelveld
  Datum ontvangst : 08-06-2018
  Dossiernummer : 99056

• Voor : kappen van een boom
  Locatie : Vlengendaal 146a, 6351 HG Bocholtz
  Datum ontvangst : 10-06-201   8
                                                  Dossiernummer : 99069

• Voor : herbouwen stallen 
  Locatie : Stampstraat 75, 6369 BB Simpelveld
  Datum ontvangst : 04-06-2018
  Dossiernummer : 91590

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.