Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 25

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 25

Dit item is verlopen op 29-06-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor het uitbreiden van het woonhuis aan de achterkant
Locatie Vlengendaal 76, 6351 HE Bocholtz
Datum ontvangst 8 juni 2016
Dossiernummer 63702
Voor realiseren bedrijfsmatige activiteiten aan huis
Locatie Haembuckersstraat 11, 6369 CT Simpelveld
Datum ontvangst 9 juni 2016
Dossiernummer 65704
Voor verbouwen woningen en realiseren carport
Locatie Lerschenstraat 11, 6369 BZ Simpelveld
Datum ontvangst 13 juni 2016
Dossiernummer 65742
Voor legalisatie dakkapel
Locatie Kerkstraat 30, 6351 GJ Bocholtz
Datum ontvangst 13 juni 2016
Dossiernummer 65809

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen: 14 045.