Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 25

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 25

Dit item is verlopen op 26-06-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:


• Voor  : dakterras
  Locatie  : Oranjeplein 10 6369 VD Simpelveld
  Datum ontvangst : 02-06-2014
  Dossiernummer : 33007

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvraag kunt u ons bellen: 14 045.