Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 24

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 24

Dit item is verlopen op 17-06-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Uitbreiden werkplaats
Locatie : Vroenkuilerweg 2, 6369 WB Simpelveld
Datum ontvangst : 26 mei 2020
Dossiernummer : 134088

• Voor : Plaatsen airco-unit
Locatie : Beatrixstraat 30, 6351 GE Bocholtz
Datum ontvangst : 28 mei 2020
Dossiernummer : 134169

• Voor : Plaatsen airco-units
Locatie : Schiffelderstraat 14, 6369 TK Simpelveld
Datum ontvangst : 28 mei 2020
Dossiernummer : 134207

• Voor : Legalisatie afwijking vergunning plaatsen schutting  (zaaknummer 98517)
Locatie : Dr. Ottenstraat ongen. Simpelveld
Datum ontvangst : 29 mei 2020
Dossiernummer : 134259

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.