Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 24

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 24

Dit item is verlopen op 19-06-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het kappen van 5 berken
Locatie Gillissenstraat 7, 6369 ER Simpelveld
Datum ontvangst   : 04-06-2019
Dossiernummer     : 115605

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.