Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 24

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 24

Dit item is verlopen op 19-06-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Melding brandveilig gebruik
  Locatie : Baneheide 24, 6353 JW Baneheide
  Datum ontvangst : 28-05-2018
  Dossiernummer : 89940

• Voor : plaatsen vier vlaggenmasten t.b.v. museum
  Locatie : Kloosterstraat 68, 6369 AE Simpelveld
  Datum ontvangst : 30-05-2018
  Dossiernummer : 98454

• Voor : Aanleg parkeerplaats
  Locatie : Dr. Ottenstraat ongen. Simpelveld (naast brandweerkazerne)
  Datum ontvangst : 31-05-2018
                                                    Dossiernummer : 98517

• Voor : Plaatsen 2 vlaggenmasten en WAS paal
  Locatie : Dr. Ottenstraat 50, 6369 VP Simpelveld
  Datum ontvangst : 25-05-2018
  Dossiernummer : 98178

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.