Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 24

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 24

Dit item is verlopen op 22-06-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor renoveren gevels woningen
Locatie Diddenstraat 1 t/m 40, Simpelveld
Datum ontvangst 1 juni 2016
Dossiernummer 65255
Voor verbouwen woning en realiseren dakkapel voor- en achterzijde
Locatie Huls 19, 6369 ES Simpelveld
Datum ontvangst 7 juni 2016
Dossiernummer 65464

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.