Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 24

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 24

Dit item is verlopen op 19-06-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


• Voor  : bouwen dubbele carport
  Locatie  : Vroenhofstraat 1 6369 AP Simpelveld
  Datum ontvangst : 26-05-2014
  Dossiernummer : 32665

• Voor  : bouwen werktuigenberging/schapenloods
  Locatie  : Prickart 63 6351 AE Bocholtz
  Datum ontvangst : 28-05-2014
  Dossiernummer : 32679

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen: 14 045.