Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 23

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 23

Dit item is verlopen op 13-06-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van reclame
Locatie: Nijswillerweg 5, 6351 JS Bocholtz
Datum ontvangst: 16 mei 2018
Dossiernummer: 97980
Voor: herbouwen gedeeltelijk gesloopte schuur
Locatie: Waalbroek 19, 6369 TE Simpelveld
Datum ontvangst: 17 mei 2018
Dossiernummer: 98089
Voor: realiseren sleufsilo
Locatie: Bosschenhuizen 3, 6369 BK Simpelveld
Datum ontvangst: 22 mei 2018
Dossiernummer: 98173
Voor: realiseren loods
Locatie: Zandberg 78, 6351 AL Bocholtz
Datum ontvangst: 26 mei 2018
Dossiernummer: 98260
Voor: kappen van een Acer campestre
Locatie: St. Remigiusstraat thv St. Georgestraat te Simpelveld
Datum ontvangst: 24 mei 2018
Dossiernummer: 98283
Voor: kappen van een Tillia tomentosa
Locatie: Bethlehemstraat thv van het voetpad Oude Schacht te Bocholtz
Datum ontvangst: 24 mei 2018
Dossiernummer:  98285

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor:  restauratie Bulkemstraat 3/ restauratie gevel Bulkemstraat 1
Locatie: Bulkemstraat 1-3, 6369 XS Simpelveld
Datum ontvangst: 14 mei 2018
Dossiernummer:  79582

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.