Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 23

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 23

Dit item is verlopen op 15-06-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

Voor het kappen van een berk
Locatie voortuin Schiffelderstraat 5a, 6369 TJ Simpelveld
Verzenddatum 25 mei 2016
Dossiernummer 62447

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.