Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 23

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 23

Dit item is verlopen op 15-06-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor wijziging bestemming
Locatie Kloosterstraat 68, 6369 AE Simpelveld
Datum ontvangst 13 mei 2016
Dossiernummer 64853
Voor uitbreiden stallen 3 en 4
Locatie Baneheide 28, 6353 AL Baneheide
Datum ontvangst 13 mei 2016
Dossiernummer 64888

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.