Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 23

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 23

Dit item is verlopen op 11-06-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•    Voor        : uitbreiden woning
     Locatie        : Patersweg 5 te 6351 EX Bocholtz
    Datum ontvangst    : 19 mei 2015
    Dossiernummer    : 48288

•    Voor        : carport
     Locatie        : Kerkeveld 32 te 6351 LA Bocholtz
    Datum ontvangst    : 19 mei 2015
    Dossiernummer    : 48300

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.