Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 22

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 22

Dit item is verlopen op 03-06-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: Wijzigen gebruik
Locatie: Kloosterstraat 10, 6369 AD Simpelveld
Datum ontvangst   : 6 mei 2020
Dossiernummer     : 132560

Voor: Legalisatie dakkapel voorzijde
Locatie: Vlengendaal 35, 6351 HB Bocholtz
Datum ontvangst : 14 mei 2020
Dossiernummer     : 133174

Voor : Verbouwen woning
Locatie: Waalbroek 15, 6369 TE Simpelveld
Datum ontvangst  : 16 mei 2020
Dossiernummer  : 133228
 

Voor : Plaatsen airco-unit zijgevel
Locatie: Stampstraat 43b, 6369 BA Simpelveld
Datum ontvangst : 17 mei 2020
Dossiernummer : 133266

Voor: Kappen 3 Prunus Avium
Locatie: Molenweg ongenummerd te Bocholtz
Datum ontvangst   : 15 mei 2020
Dossiernummer     : 133267

Voor: Kappen van een lijsterbes
Locatie: Herver  thv huisnummer 18 te Bocholtz
Datum ontvangst   : 12 mei 2020
Dossiernummer     : 133299

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.